Skriveoppdrag

Trenger du å få skrevet en tekst? Vi kan skrive den for deg. Pris og arbeidets omfang avtales for det enkelte prosjekt.

Tekstarbeid tar tid, og tid koster. Dersom du har begrenset budsjett, er det viktig at mest mulig av forarbeidet (research) allerede er gjort, og at du gjerne har laget en disposisjon for innholdet i teksten før vi begynner på den. Dersom vi skal finne stoff / kilder etc. vil det vanligvis bli for omfattende til at vi kan ta på oss oppdraget (selv om alt kan diskuteres).

Vi kan opptre som «ghostwriters», der vi skriver boken sammen med den som er bokens egentlige forfatter. Konfidensialitet begge veger er en selvfølge.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker et tilbud på skriveoppdrag.