Gode fortellinger 1, 2 og 3

Disse kursene selges ikke lenger som nettkurs. Dersom du vil bestille et kurs i den fysiske verden, kan du ta kontakt med oss.

Innhold: De nettbaserte skrivekursene våre, Gode fortellinger 1, 2 og 3, kan tas hver for seg eller samlet. Gjennom det første kurset lærer man å skrive en fortelling helt fra bunnen av, og man får veiledning for hvert nye steg. Kurs nummer to bygger videre på det første. Her får man lære teknikker man trenger for å skape større fortellinger, og fortellinger som består av mange småfortellinger (f. eks. roman eller novellesamling). I det tredje kurset er hovedfokus det å jobbe med et større litterært prosjekt. Du får redskaper som gir oversikt og trygghet i skriveprosessen.

Omfang: Hvert av kursene består av fem moduler. Hver modul inneholder teori, litterære eksempler og øveoppgaver, og avsluttes med en innsendingsoppgave. Det er altså fem innsendingsoppgaver for hvert av kursene, og du får respons fra kursleder på alle innsendingene. Det går an å skumme raskt gjennom modulene, eller sette av mye tid for å gå grundig inn i dem – det er opp til deg. Det samme gjelder besvarelsene på oppgavene – om du vil gå raskest mulig gjennom kursene, eller være så grundig som mulig, er opp til deg.

Arbeidsform: Du får tilgang til alle moduler inne i lukkede grupper på Eratuforum. Du velger mellom «inidividuell variant» og «gruppevariant». I den individuelle varianten sender du besvarelsene dine på e-post til kursleder, og får svar på e-post. Det er bare kursleder som ser din tekst, og du får bare se responsen til din egen tekst. I gruppevarianten legger du ut besvarelsene i gruppen på forumet og får responsen der. Det betyr at andre deltakere på samme kurs kan se dine tekster (og du deres), og dere får se hverandres respons. På den måten kan man øke læringen, ved å se at oppgaver kan besvares på ulike måter. Noen foretrekker individuell variant, andre foretrekker gruppevariant  – det er opp til deg hva du synes høres mest fristende ut.

Disse kursene selges ikke lenger som nettkurs. Dersom du vil bestille et kurs i den fysiske verden, kan du ta kontakt med oss.

Hovedpunkter fra kursene:

gf1_black

Beskrivelser og handling i fortellinger – hvordan utfyller de hverandre?

Tidsutvikling og spenningsoppbygging.

Dialog, fortellerposisjon, perspektiv, motiv og tema.

gf2_black

Redskaper for å skape struktur og sammenheng i større tekster.

De riktige feilene. Hvordan dyrke det særegne for å skape et eget uttrykk?
Plotting og plottbeskrivelser.

Barnelitteratur – voksenlitteratur – kriminallitteratur. Om målgrupper og imaginære lesere.
Språk: Hvordan skape sammenheng og eget uttrykk gjennom litterære bilder.

gf3_black

Redskaper for å jobbe med større manus over tid.
Forståelse for hva som er de sterke sidene og det unike i ditt prosjekt.
Respons på et manus som er under arbeid.

Fra skriving til prosjekt. Avgrensninger og valg.
Utvikle en prosjektbeskrivelse for en novellesamling eller en roman.
Utvikling av plott og karakterer.
Hvordan bruke litterære forbilder og arketypiske fortellinger for å skape struktur.
Språklig uttrykk: Rytme, assosiasjoner og eget vokabular.
Skriveprosessen: Hvordan komme i flytsonen.