Konsulent- og redaktøroppdrag

For forlag og andre bedrifter som skal produsere tekst, tar vi på oss konsulent- og redaktøroppdrag. Vi kan gå inn i en bokutgivelse i alle stadier, fra vurdering av et prosjekt som er helt i startfasen, til en siste gjennomgang før manuset går i produksjon.

Vi har spesialisert oss på å gå inn i bokprosjekter hvor det har oppstått spesielle behov eller utfordringer. Det kan dreie seg om tidspress, manglende struktur på manus, eller bistand der flere forfattere/redaktører skal samarbeide på en god måte. Vi kommer inn som en ekstern ressurs og går gjerne i direkte dialog med forfatter og/eller redaktør for å lande prosjektet på en effektiv og konstruktiv måte.

Ta kontakt med oss dersom du vil bestille et slikt oppdrag.